anastezi1

Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü’ne hoş geldiniz.
Teknolojinin gelişimi ve kullanımı dünyada büyük bir kültürel değişim başlattı. Pratik oluşturma, gençlerin kimlik arayışı ve bir gruba ait olma gereksinimini karşılayan üniversite düzeyde eğitim , yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Değişen ve gelişen toplumsal gereksinimler, iş sahibi olma endişesi, işe yarama duygusu hissetme ve sağlıklı bir gelecek gibi…

Tüm bu gereksinimleri karşılamak için; Yüksekokulumuz gerek donanımlı öğretim elemanları ve kaliteli eğitimi ile gerekse Fiziksel altyapı ve Üniversitemizin uygulama alanları ile çağdaş, entellektüel, bilimsel bilgi ve beceriyi yakalayabilmenizde el eleyiz.

Bu programın amacı, anestezi uzmanlarına, yardımcı teknik eleman yetiştirmektedir. Anestezi programını okumak isteyen öğrencinin, biyoloji ve fen derslerine ilgi duyması dikkat, titizlik ve sorumluluk gibi özelliklere sahip olması gerekir. Derslerde uygulamalar önemli ölçüde yer tutar ve ayrıca staj uygulaması yapılır.

Anestezi programı mezunu, her türlü ameliyatlarda hastanın narkoz uygulaması (uyutulması) için gerekli tıbbi yöntemleri, anestezi uzmanının önerileri doğrultusunda uygular. Yasal olarak yanında anestezi uzmanı olmadan anestezi uygulaması yapamaz. Devlet, Üniversite ve özel hastanelerde uzman gözetiminde çalışabilirler.

Anestezi Laboratuarımız

Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinde hasta tedavisinde çalışabilecek düzeyde bilgi ve beceri ile donanımlı personel yetiştirmek amacı ile bu laboratuvar kurulmuştur. Laboratuvar teorik eğitimi bireysel uygulamalarla pekiştirmektedir. Uygulama ve beceri kazandırma, laboratuvarımızda simülatörler ile yapılmaktadır. Öğrencilerimiz simülatörler ile hastanın anestezi öncesi, anestezi sırası ve sonrasında yaşayabileceği sorunları bizzat algılamakta ve çözümleri birebir üretmektedir.

Cerrahi Bilimlerin vazgeçilmez unsuru olan anestezi uygulamasında, anesteziste yardım edecek, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması sorumluluklarını üstlenmesi, ameliyathane, reanimasyon, acil servis ortamındaki çalışma koşulları laboratuvarlarımızda bizzat öğrencilerimize açıklanmakta ve öğrenci birebir simülatörlerde uygulama yapmaktadır.