1463525_1374414819479502_1398917786_n

Öğr. Gör. Umay Meriç OCAK

Anestezi Program Başkanı

e-posta :  umay.meric@avrasya.edu.tr

Özgeçmiş

Programın amacı, sağlık kurum ve kuruluşlarının Anestiyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve analjezi uygulamalarında gerekli donanımların hazırlığı ve kullanımı, uygulamalar sırasında hayati fonksiyonların takibi ve kayıtlarının tutulması, özel hasta ve ameliyat türlerinde anestezi uygulamalarında ekip içerisinde yasal çerçeveler ve etik kurallarla uygun olarak mesleki sorumluluk ve görevlerini yerine getirebilme bilgi ve becerisi gelişmiş, kendi alanı ile ilgili beceri ve yetkinliklerini geliştirme ve güncelleme yetisine sahip Anestezi Teknikeri yetiştirmektir.

Kendi alanındaki her türlü yenilik ve gelişmeyi takip ederek standartlarını ve eğitimin kalitesini yükseltmek ve böylece mesleği en üst seviyeye çıkartmak en büyük gayemizdir.

Anestezi programı YGS-2 puan türlerinden öğrenci almaktadır.

Bu programdan mezun olanlar, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler, Özel/Devlet Tıbbi Görüntüleme Merkezleri vb.) rahatlıkla iş bulabilirler.